Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie > Vaststellen van de kwaliteit van leeropbrengsten op schoolniveau

Professionele organisatie
 

Titel

Vaststellen van de kwaliteit van leeropbrengsten op schoolniveau

Auteur(s)

W. Oud m.m.v. J. Meijer

Aanvrager

Antoniusschool, Castricum

Instelling en jaar

Amsterdam: Kohnstamm Instituut, 2011

ISBN

978-90-6813-924-2

Onderwijssector

Primair onderwijs


Samenvatting
In het kader van de wet ‘Kwaliteitsverbetering van het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs’ wil de overheid dat scholen de onderwijsactiviteiten doelbewuster en planmatiger gaan inrichten. Het gaat om het invoeren van kerndoelen, van het opbrengstgericht onderwijs en de bepaling van het ontwikkelingsperspectief en uitstroomniveau. Deze recente vernieuwingen in het beleid voor het speciaal onderwijs vormden de context van dit verkennend onderzoek voor de Antoniusschool in Castricum (cluster 4-onderwijs). De directie wilde achterhalen wat de belangrijkste voorspellers of indicatoren zijn voor bepaling van kwaliteit van de leeropbrengsten uit veel geregistreerde gegevens van de leerlingen. Er is een kwalitatief onderzoek gedaan naar de voorwaarden voor de keuze van prioriteiten bij de selectie van indicatoren. Er zijn groepsinterviews gehouden met een groep leerkrachten, een groep orthopedagogen en de intern begeleider, en met de zorgco÷rdinator en de locatieleider. Deze interviews leverden relevante informatie op over het belang van eenduidigheid en transparantie in het gebruik van begrippen. Ook de systematische registratie van de gegevens, de concrete invulling van deze indicatoren in de praktijk en de consensus tussen teamleden zijn belangrijke voorwaarden. Bij deze indicatoren gaat het om de objectieve gegevens op basis van standaardmaten en om de intersubjectieve oordelen van de teamleden, die samen leiden tot meer betrouwbare uitspraken over de ontwikkeling van leerlingen. Een discussie tussen vertegenwoordigers van de teamleden leidde ter afronding van het onderzoek tot een selectie van noodzakelijke Ún voldoende indicatoren voor het ontwikkelingsperspectief en uitstroomniveau.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)