Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie > (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek

Professionele organisatie
 

Titel

(Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek

Auteur(s)

M. van Uum & M. Kat-de Jong

Aanvrager

VONK

Instelling en jaar

Eindhoven/Tilburg: Eindhoven School of Education/ IVA beleidsonderzoek en advies 2012

ISBN

978-94-6167-08-9

Onderwijssector

Primair onderwijs


Samenvatting
Al jaren wordt van alles gedaan om techniek een betere plaats in het basisonderwijs te geven. Kosten noch moeite zijn gespaard om leraren te enthousiasmeren en te scholen, om materialen te ontwikkelen en om scholen te ondersteunen bij het vormgeven van onderwijs in techniek. Maar hoe staat het er eigenlijk voor? Hoe denkt de gemiddelde leraar over onderwijs in techniek? Is hij of zij het belangrijker gaan vinden, gemakkelijker, en leuker? En wat kunnen ‘externe’ aanbieders doen om leraren in hun behoeften te ondersteunen? Op aanvraag van Vonk, vereniging voor techniek in het primair onderwijs en Techniektalent.nu is in het kader van het Kortlopend Onderwijsonderzoek getracht op deze vragen een antwoord te geven. Door middel van interviews en een uitgebreide online vragenlijst zijn de meningen van directeuren en leraren in het hele land verzamelt. Aan bod komen meningen over het belang van onderwijs in techniek, over het aandeel techniek in het huidige onderwijs, over competenties leraren ten aanzien van onderwijs in techniek en over de meerwaarde van activiteiten en materialen die door derden worden aangeboden aan het basisonderwijs. Ook is gekeken aan welke voorwaarden voor het implementeren van techniek directeuren en leraren vinden dat op hun school wordt voldaan. De bevindingen en daaruit afgeleide aanbevelingen staan in dit boekje beschreven, kort en bondig voor de lezer die overzicht wil krijgen, en met de mogelijkheid om dieper te graven voor wie echt wil weten hoe het zit.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)