Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie > Bestuur en management (V)SO. Onderzoek bij bestuur en scholen cluster-3- en -4

Professionele organisatie
 

Titel

Bestuur en management (V)SO. Onderzoek bij bestuur en scholen cluster-3- en -4

Auteur(s)

G. Vrieze, N. van Kessel & M. Hovius

Aanvrager

PO-Raad

Instelling en jaar

ITS Radboud Universiteit, 2012

ISBN

978-90-5554-440-0

Onderwijssector

Primair en voortgezet onderwijs


Samenvatting
Over de vormgeving van bestuur en management in het (voortgezet) speciaal onderwijs is nog weinig bekend. Daarom heeft de PO-Raad bij Kortlopend Onderwijsonderzoek een aanvraag ingediend voor een dergelijk onderzoek in het speciaal onderwijs. Het onderzoek betreft besturen met uitsluitend cluster-3- en cluster-4-scholen. Zij vertegenwoordigen met ruim 30.000 leerlingen ongeveer een derde van de (V)SO -leerlingen. Vragen die aan de orde komen, zijn:
- Welke bestuursvorm heeft men en hoe is het bovenschools management ingericht?
- Wordt het bestuur/bovenschools management ondersteund door een bestuursbureau?
- Hoe is het bestuursbureau ingericht?
- Welke taken worden uitbesteed?
- Hoe pakken de bezuinigingsplannen Passend Onderwijs uit?
- Is er draagvlak onder schoolleiders voor de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en school?
 
Het (V)SO is kleinschalig georganiseerd. Van de 68 besturen zijn er 42 eenpitter. Het gemiddeld aantal leerlingen per bestuur is 453. De onderzoeksresultaten bieden een spiegel waarmee besturen en scholen zich kunnen vergelijken met andere.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)