Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie > Big Picture Learning en de competenties van docenten

Professionele organisatie
 

Titel

Big Picture Learning en de competenties van docenten

Auteur(s)

M. Derriks & G. Vrieze

Aanvrager

Vereniging Big Picture Nederland

Instelling en jaar

Amsterdam / Nijmegen: Kohnstamm Instituut / ITS Radboud Universiteit 2012

ISBN

978-90-6813-933-4

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
Een twintigtal Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs laat zich in hun onderwijsvisie en werkwijze inspireren door de filosofie van Big Picture Learning. Kern van het BPL-concept is het persoonlijk maken van het onderwijs. Persoonlijk onderwijs is meer dan individueel onderwijs. Onderwijs persoonlijk maken wil zeggen dat leerlingen sturing kunnen geven aan hun eigen leerproces en keuzemogelijkheden hebben. Het betekent dat de school de leerlingen nadrukkelijk de tijd, kans en verantwoordelijkheid geeft om dat te leren. Het betekent ook dat hun begeleiders in gesprek gaan, hen aanspreken op hun sterke kanten en respectvol omgaan met hun beperkingen. De filosofie van BPL is ook: leerlingen uit zich zelf laten halen wat erin zit en helpen boven hun eigen verwachtingen uit te groeien. In deze publicatie staat beschreven wat docenten op BPL-ge´nspireerde scholen zien als wezenlijke kenmerken van hun onderwijs, welke competenties dat van hen vereist en wat zij daarvoor moeten aan- dan wel afleren. De gegevens zijn verzameld op basis van gesprekken met schoolleiders en docenten van scholen die hun werkwijze baseren op het BPL-onderwijsconcept en enkele experts op het terrein van de filosofie en praktijk van Big Picture Learning in de Verenigde Staten.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)