Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie > Examineren op de werkplek. De ontwikkeling van een assessmentmodel voor het mbo.

Professionele organisatie
 

Titel

Examineren op de werkplek. De ontwikkeling van een assessmentmodel voor het mbo.

Auteur(s)

P. Willemse & N. Denissen

Aanvrager

Arcus College Heerlen

Instelling en jaar

Eindhoven School of education, Technische Universiteit Eindhoven / IVA beleidsonderzoek en Advies, 2012

ISBN

978-94-6167-132-5

Onderwijssector

Middelbaar beroepsonderwijs


Samenvatting
Examineren in het mbo staat al enige tijd hoog op de agenda van beleidsmakers, managers en uitvoerders van het onderwijs. Studenten moeten kunnen laten zien dat ze startbekwaam zijn om te kunnen beginnen als beginnend beroepsbeoefenaar. Een deel van de examens vindt plaats buiten school: op de werkplek. Het examineren op de werkplek kent veel verschijningsvormen die leiden tot vragen over de validiteit, betrouwbaarheid en transparantie van examens in het mbo. Wat is de toegevoegde waarde van examineren op de werkplek? Een resultaat van dit Kortlopend Onderzoek is een assessmentmodel dat samen met het Arcus College in Heerlen is ontwikkeld vanuit de behoefte om de kwaliteit van examineren op de werplek verder te vergroten. Het onderzoek heeft inzicht gegeven in de sterke en zwakke kanten van examineren op de werkplek. Het model bevat relevante kernvragen, richtlijnen en kwaliteitscriteria die tezamen helpen om keuzes te onderbouwen en te verantwoorden.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)