Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie > Lesgeven aan leerlingen op mbo-niveau 1 en 2. Een competentieprofiel voor docenten

Professionele organisatie
 

Titel

Lesgeven aan leerlingen op mbo-niveau 1 en 2. Een competentieprofiel voor docenten

Auteur(s)

M. Glaudé & E. van Eck

Aanvrager

ROC Zadkine

Instelling en jaar

Amsterdam: Kohnstamm Instituut, 2012

ISBN

978-90-6813-934-1

Onderwijssector

Middelbaar beroepsonderwijs


Samenvatting
Lesgeven aan leerlingen op mbo-niveau 1 en 2. Een competentieprofiel voor docenten. Heb je als docent in het middelbaar beroeps onderwijs ‘iets extra’s nodig’ om les te kunnen geven aan leerlingen op kwalificatieniveau 1 en 2? Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft het Kohnstamm Instituut voor Zadkine en het Albeda College een onderzoek gestart met als kernvragen: welke competenties of eigenschappen hebben docenten nodig om een goede persoonlijke werkrelatie met leerlingen op kwalificatieniveau 1 en 2 te kunnen onderhouden. En kun je die competenties en eigenschappen leren en ontwikkelen en zo ja hoe dan? Het onderzoek is op beide instellingen uitgevoerd. Doel van het onderzoek is ten eerste aanwijzingen te vinden om de zogenoemde inter-persoonlijke relatie tussen docent en leerling te optimaliseren. Dat is van belang omdat een goede inter-persoonlijke relatie een belangrijke voorwaarde is voor betrokkenheid van de leerlingen bij het onderwijs en daarmee voor betere resultaten of succes. Ten tweede draagt het onderzoek bij aan aanscherping of ontwikkeling van professionaliseringsbeleid van docenten. Het onderzoek heeft een competentieprofiel opgeleverd dat een aantal bekwaamheden en eigenschappen bevat waarvan men vindt dat docenten die nodig hebben om een goede werkrelatie te kunnen onderhouden met de leerlingen op niveau 1 en 2. Daarnaast biedt het inzicht in voorkeuren van docenten en andere betrokkenen voor varianten van scholing waarmee deze bekwaamheden en eigenschappen verder ontwikkeld kunnen worden.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)