Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie > Nieuwkomers in het basisonderwijs

Professionele organisatie
 

Titel

Nieuwkomers in het basisonderwijs. Onderzoek naar benodigde competenties van leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders die werken met nieuwkomers

Auteur(s)

M. van Vijfeijken & T. van Schilt-Mol

Aanvrager

LOWAN (Landelijke Ondersteuning Nieuwkomers)

Instelling en jaar

IVA Beleidsonderzoek en advies, 2012

ISBN

978-94-6167-088-5

Onderwijssector

Primair onderwijs


Samenvatting
In opdracht van de Landelijk Ondersteuning onderwijs nieuwkomers (LOWAN) is in dit onderzoek nagegaan of en in hoeverre de benodigde competenties van leerkrachten, intern begeleiders en locatiedirecteuren die op scholen met asielzoekers en nieuwkomers werken verschillen van de al omschreven competenties in de hiervoor beschikbare beroepsstandaarden voor leerkrachten, intern begeleiders en locatiedirecteuren in het regulier onderwijs. Uit het onderzoek komt naar voren dat leerkrachten, intern begeleiders en locatiedirecteuren die werken met asielzoekers en nieuwkomers geen andere competenties nodig hebben, maar dat zij over sommige competenties (veel) meer moeten beschikken. Zo moeten leerkrachten in het nieuwkomers onderwijs vergeleken met leerkrachten in het regulier onderwijs op een groter beroep doen vier van de zeven competenties van het SLB, te weten de inter-persoonlijke competentie; de pedagogische competentie; de vakinhoudelijke & didactische competentie; en de organisatorische competentie. Voor intern begeleiders geldt dat zij op twee van de zeven competenties omschreven door het Lbib een groter beroep moeten doen, namelijk de competentie in het samenwerken met externen en de innovatieve competentie. Ten slotte blijkt dat respondenten vinden dat schoolleiders in het nieuwkomers onderwijs een extra beroep moeten doen op de intrapersoonlijke competentie, vergeleken met schoolleiders in het regulier onderwijs.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)