Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie > Brede vorming in vernieuwingsscholen

Professionele organisatie
 

Titel

Brede vorming in vernieuwingsscholen. Wat speelt, wat ‘telt’ en is alles wat telt meetbaar?

Auteur(s)

J. van Kuijk & Y. Emmelot 

Aanvrager

VBS

Instelling en jaar

ITS, 2013

ISBN

978-90-5554-449-3

Onderwijssector

Primair onderwijs


Samenvatting
De belangstelling voor brede vorming is groot. Zowel vanuit het beleid als vanuit de wetenschap wordt brede vorming gepropageerd en in de kerndoelen komen steeds meer domeinen of aspecten van brede vorming – sociaal-emotioneel, burgerschap, persoonlijkheidsvorming – naar voren. Scholen moeten hieraan dus aandacht besteden.
Vernieuwingsscholen zijn van nature gericht op het totale kind en in hun onderwijs worden de verschillende aspecten van brede vorming wel onderscheiden, maar niet gescheiden. Over welke doelen ze hierbij nastreven en over welke ontwikkelingen bij leerlingen hiermee gerealiseerd worden, krijgen deze scholen veel vragen van onder andere de
inspectie.
Voor de VBS waren deze vragen de aanleiding voor het indienen van een verzoek voor een onderzoek bij Kortlopend Onderwijsonderzoek. Doel van het onderzoek was te laten zien wat in vernieuwingsscholen verstaan wordt onder brede vorming, welke doelen hiermee gerealiseerd (moeten) worden, hoe dat vertaald wordt in onderwijs en hoe
ontwikkelingen geëvalueerd en vastgelegd worden. Het onderzoek is uitgevoerd in zeven verschillende typen vernieuwingsscholen.
Het onderzoek laat zien dat in vernieuwingsscholen vooral gesproken wordt over brede ontwikkeling en dat een integrale ontwikkeling wordt nagestreefd, waarbij behoeften en wensen van leerlingen, mede uitgangspunt zijn. De diversiteit in het aanbod (middelen, vormen, inhoud, in te zetten personen, tijden), de grote professionaliteit in het ontwerpen
van ontwikkelingslijnen met bijbehorende doelen en middelen en de grote variatie in evaluatie en waarderen van ontwikkelingen bij leerlingen getuigen van een verantwoord aanbod. Een rijke leeromgeving is het resultaat. Problemen ondervinden deze scholen nog in de wijze waarop bij het volgen en evalueren van ontwikkelingen zaken zodanig worden vastgelegd dat ze én door iedereen op dezelfde wijze geďnterpreteerd worden én dat er geen overload aan informatie wordt gegenereerd.

 Download het onderzoeksrapport (pdf)