Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie > De praktijk van co-makership in het mbo

Professionele organisatie
 

Titel

"De praktijk van co-makership in het mbo

De praktijk van co-makership

Auteur(s)

A.C. van der Neut & P.J. Willemse

Aanvrager

ROC Arcus College

Instelling en jaar

IVA Onderwijs, 2013

ISBN

978-90-8203-205-5

Onderwijssector

Middelbaar beroepsonderwijs


Samenvatting
Aan het leren in de beroepspraktijk wordt in het mbo grote waarde gehecht.
Het Arcus College en het Friesland College hebben de afgelopen jaren veel ge´nvesteerd in het vormgeven van de samenwerking tussen opleidingen en de leerbedrijven in de praktijk.
Bij het gezamenlijk vormgeven en uitvoeren van beroepsonderwijs zijn verschillende actoren op verschillende niveaus betrokken: zowel vanuit de opleiding, de bedrijven als vanuit relevante kenniscentra. Hoe kun je het succes en de borging van deze vormen van samenwerking in het mbo vergroten?
In dit onderzoek beschrijven we twee voorbeelden van co-makership: een samenwerkingsverband van de ICT-opleiding met verschillende bedrijven in de regio (Arcus College) en een praktijkroute in een zorginstelling ZuidOostZorg waar verschillende opleidingen gevolgd kunnen worden (Friesland College).
Het onderzoek heeft praktische inzichten opgeleverd die gebruikt kunnen worden voor het verder stabiliseren en implementeren van deze voorbeelden van praktijkleren. In beide vormen van co-makership zijn knelpunten of risico’s die zich voor doen op verschillende niveaus in beeld gebracht. Verbeterpunten en opgedane ervaringen zijn bruikbaar voor de eigen instelling en overdraagbaar naar andere initiatieven op dit terrein.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)