Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie > Implementatie van het concept Vakcollege


Professionele organisatie
 

Titel

Implementatie van het concept Vakcollege

Implementatie van het concept Vakcollege

Auteur(s)

J. Doppenberg, D. Beijaard & R. Vink

Aanvrager

Vakcollege Sevenwolde en Vakcollege Groep

Instelling en jaar

IVA Onderwijs, 2013

ISBN

978-90-386-3563-7

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs


Samenvatting
Het Vakcollege is een onderwijsconcept dat in eerste instantie ge´nitieerd is om de technische opleidingen een impuls te geven met als doel praktisch talent bij jongeren te stimuleren en de aansluiting tussen het vmbo, het mbo en de arbeidsmarkt te verbeteren. De implementatie van het onderwijsconcept Vakcollege Techniek is in 2008 van start gegaan bij dertien vmbo-scholen, maar heeft zich in de daaropvolgende jaren uitgebreid over een groot aantal scholen verspreid over heel Nederland. Mede door het succes van het onderwijsconcept bij de technische opleidingen is het concept uitgebreid naar opleidingen waar het werken met mensen centraal staat. Dit heeft geleid tot de Vakcolleges Mens & Dienstverlenen.
Het onderwijsconcept Vakcollege heeft zich in een relatief snel tempo verspreid en verbreed over een groot aantal scholen en opleidingen. Scholen die het concept willen implementeren in hun school, kunnen zich aansluiten bij de Vakcollege Groep. De Vakcollege Groep ondersteunt scholen bij de implementatie van het onderwijsconcept en bewaakt de kwaliteit van het concept. Vanwege deze rol en de aanwijzingen dat het implementatieproces op de ene school succesvoller verloopt dan op de andere, vond de Vakcollege Groep het belangrijk meer inzicht te verkrijgen in de wijze waarop vmbo-scholen het concept Vakcollege implementeren en in factoren die de implementatie
be´nvloeden.
Om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop vmbo-scholen het concept Vakcollege implementeren op hun school is het implementatieproces met behulp van interviews onderzocht op vijf vmbo-scholen. De interviews zijn afgenomen bij regio-adviseurs van de Vakcollege Groep en bij projectleiders en docenten van de vijf deelnemende vmbo-scholen. De resultaten van de interviews worden beschreven in dit rapport.
 
  Download het onderzoeksrapport (pdf)