Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie > Onderwijsarrangementen voor cluster 4 leerlingen

Professionele organisatie
 

Titel

Onderwijsarrangementen voor cluster 4 leerlingen

Onderwijsarrangementen voor cluster 4 leerlingen

Auteur(s)

R. Vink & M. van den Wijngaart

Aanvrager

Samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland en Rijnstreek (SWV VO MH&R)

Instelling en jaar

IVA Onderwijs, 2013

ISBN

978-90-820320-2-4

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
Het samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland en Rijnstreek (SWV VO MH&R) wil voor de doelgroep van cluster-4 leerlingen (met of zonder indicatie) een dekkend en passend ondersteuningsaanbod creëren. Deze behoefte komt voort uit de ontwikkelingen rondom passend onderwijs waarbij men streeft naar integrale, preventieve arrangementen in het reguliere onderwijs. Het samenwerkingsverband wil hierbij gebruik maken van de ervaringen van andere samenwerkingsverbanden met arrangementen voor deze groep leerlingen.
Deze ervaringen zijn geïnventariseerd met een webenquête die is uitgezet onder de samenwerkingsverbanden VO en een verdiepende studie naar zeven arrangementen.
De arrangementen die we beschrijven zijn meestal gericht op leerlingen met externaliserende gedragsproblemen en op curatie en preventie. De doelgroep van de arrangementen zijn meestal leerlingen, docenten en ouders. Voor leerlingen met complexere of meervoudige problemen kunnen de bestudeerde arrangementen echter geen passende ondersteuning realiseren binnen het reguliere onderwijs. Dit blijft ook voor scholen waar de arrangementen worden toegepast een probleem: sommige leerlingen kunnen ze nog onvoldoende bedienen. Men loopt tegen de grenzen van de bestaande arrangementen aan. Voor leerlingen met complexere of meervoudige problemen, wordt al snel een andere oplossing gekozen buiten het reguliere voortgezet onderwijs. Arrangementen gericht op de ‘zwaardere’ problematiek waarbij de verbinding met het reguliere onderwijs blijft gehandhaafd hebben we niet gevonden en dit blijft een lacune in het ondersteunings-aanbod.
We zien de beschreven arrangementen als ‘halffabrikaten’: het zijn goede blauwdrukken die ingepast kunnen worden in de eigen schoolorganisatie. Ze geven richting, maar bieden ook ruimte om het aan te passen aan de wensen en behoeften van de schoolorganisatie. Het onderzoek beschrijft de randvoorwaarden en werkzame elementen van de arrangementen. Scholen kunnen vanuit deze beschrijvingen zelf keuzes maken bij het vormgeven van nieuwe arrangementen voor cluster 4 leerlingen.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)