Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie > Positief met en over PBS


Professionele organisatie
 

Titel

Positief met en over PBS

Positief met en over PBS

Auteur(s)

J. van Kuijk & C. van Rens

Aanvrager

Scholengroep Rijk van Nijmegen

Instelling en jaar

ITS / Kohnstamm Instituut, 2013

ISBN

978-90-5554-467-7

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
Positive Behavior Support (PBS) krijgt in Nederland steeds meer voet aan de grond. Deze van oorsprong Amerikaanse aanpak heeft als doel preventief en schoolbreed en vanuit gedeelde waarden een veilig en positief schoolklimaat te creŽren. Leerlingen worden hierdoor in staat gesteld optimaal te profi teren van het geboden onderwijs.
Verschillende scholen in Nederland werken al volgens PBS of zijn bezig met het invoeren van PBS. Zo ook de scholen van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Nu enkele jaren na invoering vroeg het bestuur zich af: Heeft PBS bijgedragen aan een verbetering van de organisatiestructuur en cultuur, is het pedagogisch klimaat veranderd en is het pedagogisch didactisch handelen verbeterd?
Ter beantwoording van deze vragen heeft het bestuur een aanvraag ingediend bij Kortlopend Onderwijsonderzoek. Voor ogen stond wat scholen er van kunnen leren en waar eventueel bijsturing kan plaatsvinden. Daarnaast zouden ook andere scholen – die nog met PBS willen starten - er van kunnen leren.
Het onderzoek is uitgevoerd met diverse methoden (documentanalyse, interviews, vragenlijsten) en verschillende doelgroepen (directie, leraren, ondersteunend personeel en leerlingen) in de scholen zijn er bij betrokken.
De resultaten laten zien dat ondanks ongeveer gelijksoortige motieven voor invoering van PBS, er verschillende strategieŽn zijn om de PBS aanpak in de school in te voeren. Maar welke strategie ook gekozen wordt, in alle gevallen is er sprake van een cultuuromslag en wordt er van personeelsleden veel verwacht. De invoering moet gezien worden als een langer lopend traject en het warm houden van de aanpak of de borging ervan in de school vergt veel aandacht. ContinuÔteit in gedrag en activiteiten zijn van belang. Het doel zou moeten zijn de integratie van de aanpak in de cultuur van de school. We zien ook dat de aanpak werkt en dat die door velen wordt onderschreven. De aanpak roept echter ook vragen op.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)