Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie > Professioneel intern toezicht in het primair en voortgezet onderwijs

Professionele organisatie
 

Titel

Professioneel intern toezicht in het primair en voortgezet onderwijs

Auteur(s)

R. Vink

Aanvrager

Besturenraad

Instelling en jaar

IVA, 2013

ISBN

978-90-8203-200-0

Onderwijssector

Primair onderwijs en voortgezet onderwijs


Samenvatting
In dit onderzoek staat de vraag centraal wat een goede invulling van het intern toezicht in het primair en voortgezet onderwijs is. De professionaliteit van intern toezicht in het primair en voortgezet onderwijs kan op een steeds grotere belangstelling rekenen. Hoewel het onderwijs hierin niet uniek is, kunnen we wel concluderen dat deze belangstelling van recentere datum is dan in andere publieke sectoren het geval is. Keuzes die bij de invulling van het toezicht gemaakt moeten worden gaan over de reikwijdte van het toezicht, de positionering van het toezicht en de professionaliteit van het toezicht. Om antwoord te geven op de vraag naar de goede invulling van het intern toezicht gaat het onderzoek in op de doelen van intern toezicht, rollen en taken van het intern toezicht, de positionering, de invulling en de domeinen van het toezicht en de competenties van toezichthouders. Hoewel het onderzoek verkennend van aard is, komt uit het onderzoek naar voren dat de, op basis van de literatuur omschreven doelen, taken en rollen en de vormgeving van het toezicht door de toezichthoudende organen goed benut kunnen worden om concreet invulling te geven aan het toezicht. Daarbij is het van belang om een bij de organisatie passende positie te kiezen, waarbij steeds de afweging is tussen een proactieve en reactieve opstelling, een interne oriŽntatie dan wel externe oriŽntatie, betrokkenheid versus distantie en informele tegenover formele informatievergaring.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)