Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie > Rolopvatting van besturen

Professionele organisatie
 

Titel

Rolopvatting van besturen

Rolopvatting van besturen

Auteur(s)

J. Lubberman & F. Verbeek

Aanvrager

VO-Raad

Instelling en jaar

ITS/Kohnstamm Instituut, 2013

ISBN

978-90-5554-469-1

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
In deze studie voor het Kortlopend Onderwijs Onderzoek is in samenspraak met de VO-raad nagegaan wat de rolopvatting van besturen is ten aanzien van primair proces en bedrijfsvoering. Welke consequenties heeft die rolopvatting voor de taakopvatting van de schoolleiders en het beleidsvoerend vermogen van de scholen?
De bevindingen laten zien dat de schoolleiders doorgaans veel vrijheid krijgen, maar dat besturen zowel het primaire proces als de bedrijfsvoering (scherp) in de gaten houden, dat wil zeggen dat ze het belangrijk vinden daarop te sturen en daar ook naar handelen. Er lijkt weinig tot geen invloed te zijn van het bestuurlijk handelen op de taakopvatting en het beleidsvoerend vermogen van scholen.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)