Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie > Uitstroom van oudere docenten. Actie? Een verkenning van het vergrijzingsvraagstuk in het mbo

Professionele organisatie
 

Titel

Uitstroom van oudere docenten. Actie? Een verkenning van het vergrijzingsvraagstuk in het mbo

Uitstroom van oudere docenten

Auteur(s)

M. Glaudé & E. van Eck

Aanvrager

ROC Zadkine

Instelling en jaar

Kohnstamm Instituut, 2013

ISBN

978-90-6813-965-5

Onderwijssector

Middelbaar beroepsonderwijs


Samenvatting
Welke docenten van het ROC Zadkine gaan binnenkort met pensioen en welke ‘bekwaamheden’ verdwijnen daarbij uit de instelling? En wat zijn er voor mogelijkheden om deze ‘braindrain’ aan te pakken? Dat waren vragen waar ROC Zadkine graag een antwoord op wilde hebben. Het Kohnstamm Instituut heeft deze vragen in het kader van het programma Kortlopend Onderwijsonderzoek 2012 voorgelegd aan docenten van ROC Zadkine die binnen vijf jaar met pensioen gaan en aan sleutelpersonen in het mbo-veld.
In het mbo lijkt men in het algemeen nog weinig bezig met de op handen zijnde massale uitstroom van docenten en het verdwijnen van expertise die daarmee gepaard gaat. Docenten en experts (sleutelpersonen in het mbo, leidinggevenden, HRM-ers) verschillen van mening over de waarde van de (vak-/ervarings)kennis die met het vertrek van oudere docenten zal verdwijnen. De docenten vinden met name hun ervaringskennis die zij hebben opgedaan door hun werk in de beroepspraktijk voorafgaand aan hun docentschap belangrijk voor hun lespraktijk. Die ervaring maakt het gemakkelijk te werken met een variatie aan voorbeelden en het inbrengen van een diversiteit aan authentieke contexten. De experts twijfelen echter aan de waarde van die ervaring. Zo zouden docenten niet altijd zicht hebben op waar in de instelling vergelijkbare expertise zit en zou een deel van de expertise verouderd zijn. Bovendien stromen ook jonge vakdocenten in met ervaring in het werkveld.
De experts benaderen het vraagstuk van overdracht van bekwaamheden bij voorkeur vanuit het perspectief van strategische meerjarenpersoneelsplanning. In dat geval wordt nagedacht over wie en wat een opleiding of instelling over een aantal jaren nodig heeft, in relatie tot toekomstig onderwijsaanbod en leerlingenaantallen, welke expertise verdwijnt, wie dat binnen een team kan overnemen, wat voor ontwikkeling daarvoor nodig is en of er intern of extern geworven kan of moet worden.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)