Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie > Van eiland naar ‘wij-land’

Professionele organisatie
 

Titel

Van eiland naar ‘wij-land’

Van eiland naar wijland

Auteur(s)

M. Glaudé & E. van Eck

Aanvrager

Stichting Surplus

Instelling en jaar

Kohnstamm Instituut, 2013

ISBN

978-90-6813-970-9

Onderwijssector

Primair onderwijs


Samenvatting
Meer focus op kerntaken in het onderwijs en beleidsspeerpunten, een betere benutting van individuele kwaliteiten, meer verantwoordelijkheidsgevoel voor de stichting als geheel, meer inbreng door kleinschaliger overleg, meer zelfvertrouwen, meer vertrouwen in de waarde van de eigen inbreng! Dit zijn opbrengsten die schooldirecteuren van de stichting Surplus noemen van de bestuursbrede professionaliseringsaanpak die men in 2012 in gang heeft ingezet. In de vernieuwing is professionalisering ingebed in een andere bestuursstructuur waarbij schooldirecteuren van meer dan 30 scholen in kleinschaliger teams samen werken. Die teams nemen enerzijds elementen van het integraal leiderschap voor hun rekening in afstemming met de bestuurder en het stafbureau en werken anderzijds samen aan de onderwijskundige ontwikkeling van hun scholen. Dit rapport beschrijft het ontwikkelingsproces, knelpunten en oplossingen en schetst lijnen voor de verdere voortgang. We hopen dat het de medewerkers van Surplus inspireert om op de ingezette weg door te gaan. En daarnaast dat het andere besturen aanknopingspunten biedt voor de vormgeving van professionalisering en het delen van leiderschap.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)