Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie > Geschikt of ongeschikt? Een verkenning naar de vereniging als bestuursvorm voor het openbaar  onderwijs

Professionele organisatie
 

Titel

Geschikt of ongeschikt? Een verkenning naar de vereniging als bestuursvorm voor het openbaar onderwijs

Geschikt of ongeschikt

Auteur(s)

J. Lubberman

Aanvrager

CBOO

Instelling en jaar

ITS, 2013

ISBN

978-90-5554-451-6

Onderwijssector

Primair onderwijs en voortgezet onderwijs


Samenvatting
Geschikt of ongeschikt? Dat is in het kort de vraag die in deze verkenning centraal staat. Meer specifiek: is de vereniging als bestuursvorm voor het openbaar onderwijs een geschikte bestuursvorm om de betrokkenheid en positie van ouders en personeelsleden te vergroten en te versterken?
Het aanbieden van de vereniging als extra mogelijke bestuursvorm voor het openbaar onderwijs kan op steun rekenen vanuit diverse hoeken. De weerstand ertegen lijkt minimaal. De vraag is echter of er in de praktijk gebruik zal worden gemaakt van die mogelijkheden. Daarvoor is onder andere meer zicht nodig op de werking en met name voor- en nadelen van de vereniging als bestuursvorm binnen het bijzonder onderwijs. Een ander punt van aandacht is de geschiktheid van de vereniging voor omvangrijke schoolbesturen. Het lijkt erop dat de vereniging vooral inzetbaar is bij éénpitters waar de stakeholders direct verbonden zijn aan de te besturen school. Voor besturen met meerdere scholen onder hun hoede vrezen experts problemen die voornamelijk terug zijn te voeren op de representativiteit van de aanwezigen bij ALV’en en complexiteit van het bestuur.Dit is geen onderzoek dat het bewijs levert dat de vereniging als bestuursvorm voor het openbaar onderwijs geschikt dan wel ongeschikt is. Gezien de beperkte opzet van het onderzoek, biedt dit meer een overzicht van mogelijke voors en tegens ten behoeve van een nadere discussie.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)