Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Over Kortlopend onderwijsonderzoek

Over Kortlopend onderwijsonderzoek
 
Onderzoeksaanvragen
Tot 1 januari 2013 werden scholen en instellingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs jaarlijks uitgenodigd aanvragen in te dienen voor het Kortlopend Onderwijsonderzoek.
Er is geen gelegenheid meer om via deze website nieuwe aanvragen in te dienen.
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) zorgt vanaf 2014 voor een samenhangende programmering van fundamenteel, beleidsgericht en praktijkgericht onderzoek.
Meer informatie over NRO

Brochure De praktijk van onderzoek (2013)
In 2013 vond een evaluatieonderzoek plaats onder aanvragers, onderzoekers en koepelorganisaties. In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre de onderzoeken hebben bijgedragen aan schoolontwikkeling bij de aanvragers. Ook is gevraagd aan aanvragers en onderzoekers hoe zij de procedures en uitgangspunten van het Kortlopend Onderwijsonderzoek ervaren hebben, in welke mate en op welke wijze de onderzoekers erin geslaagd zijn te voldoen aan kwaliteitscriteria voor praktijkgericht onderzoek, en welke knelpunten, succesfactoren en kansen zij zien. In de brochure De praktijk van onderzoek staan de resultaten van dit onderzoek uitvoerig beschreven. In de brochure staan ook aanbevelingen van de projectleiding van het Kortlopend Onderwijsonderzoek voor het NRO.
Bestel de publicatie
Download de brochure (pdf) 

Jubileumbrochures (2008)
Ruim 250 onderzoeksrapporten. Dat is de oogst van tien jaar kortlopend onderwijsonderzoek. Ter markering hiervan is in 2008 een drietal brochures samengesteld voor respectievelijk het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Deze brochures geven een goed overzicht van de organisatie en werkwijze van het kortlopend onderwijsonderzoek, van de belangrijkste ervaringen van aanvragers en onderzoekers en van de uitgevoerde onderzoeken.
  Onderzoek op verzoek : 10 jaar Kortlopend Onderwijsonderzoek primair onderwijs
  Onderzoek op verzoek : 10 jaar Kortlopend Onderwijsonderzoek voortgezet onderwijs
  Onderzoek op verzoek : 10 jaar Kortlopend Onderwijsonderzoek middelbaar beroepsonderwijs